Home
Skaftjordstjerne
  Geastrum pectinatum
Baked earthstar
Stilket stjernebold
   
Foto Norman Hagen Stulen 8.juni 2006    
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
 

Informasjon
Informasjon

Familie Jordstjernefamilien
Farge gråhvit - brunaktig
Størrelse 5-10 cm bred
Hatt Fruktlegemet er først nesten rundt, og dannes like under jordskorpen. Det sprekker opp i stjerneform, i 5-9 brunlige fliker som er strødekte på undersiden. Røykballen er noe tiltrykt, brun, og har et 0.5-1 cm langt skaft. Som ung er den finmelet og har spiss utdratt, stripet munning.
Underside  
Sporer Sporene er brune, fint vortete og kulerunde
Stilk  
Kjøtt  
Voksested Mindre vanlig, rødlistet. Kalkrik granskog, også løvskog, nord til Nordland.
Tid