Home

Styltejordstjerne

  Geastrum quadrifidum

Four-footed earthstar

Foto Norman Hagen Tjønnåsen mai 2010 Foto Kristin Vigander BU Ringerike Putten sept 2013 Foto Kristin Vigander BU Ringerike Putten sept 2013
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
 

Styltejordstjerne er sjelden og rødlistet

Familie Jordstjernefamilien
Farge blygrå til brun
Størrelse 2-3 cm høy
Fruktlegeme Først nesten rundt, sprekker opp til stjerneform,
Underside  
Sporer Sporene er brune, fint vortete og kulerunde
Stilk  
Kjøtt  
Voksested Rødlistet. Vokser om høsten i gammel granskog
Tid Høst