Home

Ulljordstjerne

  Trichaster melanocephalus

Foto Kristin Vigander AK Koksa okt 2013 Foto Kristin Vigander AK Koksa okt 2013 Foto Kristin Vigander AK Koksa okt 2013
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
 

Ulljordstjerne er sjelden og rødlistet

Familie Jordstjernefamilien
Farge  
Størrelse 8-14 cm bred
Fruktlegeme Først løkformet, sprekker opp til stjerneform,
Underside  
Sporer Sporene er brune, vortete og kulerunde
Stilk  
Kjøtt  
Voksested Rødlistet. Vokser om høsten i næringsrik løvskog, parker, komposter, tørrbakker. Funnet to steder i Norge
Tid Høst
 
Foto Kristin Vigander AK Koksa okt 2013 Foto Kristin Vigander AK Koksa okt 2013 Foto Kristin Vigander AK Koksa okt 2013
 
   
Foto Kristin Vigander okt 2020. Sporene til ulljordstjerne er brune, vortete og kulerunde.