Home

Vorterøyksopp

Lycoperdon perslatum
Foto Norman Hagen Foto Kristin Vigander Hole september 2005 Foto Kristin Vigander Hole september 2005
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Vorterøyksopp er en bra matsopp så lenge den er hvit inni.Mild smak og lukt.
Farge Hvit-gråhvit
Størrelse 4-8 cm høy, øverst blir den 3-5 cm bred
Beskrivelse Unge vorterøyksopper er hvite og noe klubbeformete. Velutviklete eksemplarer blir gråhvite med nyanser av gult, og får pæreform. Huden på den øvre fortykkede delen er dekket av piggaktige vorter, som lett løsner og smuldrer vekk når man tar i soppen.
Kjøtt Kjøttet er hvitt, men blir etterhvert grønngult og tilslutt brunaktig. Sporene dannes i sopens øvre, utvidete del og spres som brun røyk gjennom en toppstilt munning.
Sporer
Stilk
Fot
Voksested Meget vanlig sopp i skogen i hele landet
Tid Sommer - høst
Andre som ligner
Foto Kristin Vigander BU Bremsåsen august 2008 Foto Kristin Vigander september 2008 Foto Kristin Vigander januar 2009