Home
Rustoker grynhatt
  Cystoderma jasonis
Foto Kristin Vigander Skien september 2005 Foto Norman Hagen Foto Norman Hagen
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
  Informasjon
Farge  
Størrelse  
Hatt  
Skiver  
Sporer  
Stilk  
Fot  
Voksested  
Tid  
Andre som ligner