Home

Sandsopp

Suillus variegatus
Foto Kristin Vigander september 2005 Foto Kristin Vigander september 2005 Foto Kristin Vigander september 2005
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Spiselig, men ikke god. Utmerket til farging.
Farge Oransjebrun
Størrelse 7-13 cm bred hatt, 6-10 cm høy stilk
Hatt Hatten er hvelvet, filtet til finskjellet overflate.
Underside Porer som er brune til olivenbrune, anløper blått ved trykk
Sporer Brunaktig oliven
Stilk Brun stilk med rødt skjær
Fot
Kjøtt Kjøttet er lysegult
Voksested
Tid Sommer-høst