Home

Silkemusserong

  Tricholoma columbetta
 
Foto Kristin Vigander Enebakk september 2006 Foto Kristin Vigander Enebakk september 2006 Foto Kristin Vigander Enebakk september 2006
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
  Silkemusserong er spiselig og god, men det advares mot forveksling med giftige hvite arter !
Familie Musserongfamilien
Farge Snøhvit
Størrelse  
Hatt Lenge klokkeformet med innrullet kant, etter hvert hvelvet til utbredt med pukkel og mykt, vakkert bølget kant. I tørke silkeglinsende finstripet, klebrig i fuktig vær.
Underside Skiver tette, hvite og utrandete. Ganske tykke med ujevn egg.
Sporer  
Stilk 6-10 cm høy.
Kjøtt Kjøtt hvitt og fast. Lukt og smak melaktig
Voksested Løv og blandingsskog med eik og bjørk og er relativt vanlig i sørlige strøk, mer sjelden nordover.
Tid Høst
Andre som ligner