Home
Silkesnyltehatt
  Asterophora parasitica
 
Foto Tove Hafnor Dahl På Russula delica Seljestøl Froland september 2006 Foto Kristin Vigander Håøya 1. oktober 2006 Foto Kristin Vigander Håøya 1. oktober 2006
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
 
Uspiselig. RØDLISTET
Farge Hvit til gråhvit eller fiolettgrå
Størrelse 1-2 cm bred, 1-3 cm høy
Hatt Først klokkeformet, senere uregelmessig hvelvet til utbredt
Underside Tykke fjernstilte skiver, først hvitaktige, senere brunaktige av klamydosporer.
Sporer  
Stilk Stilk 1-3 cm høy, 0.2-0.2 cm tykk og hvitpudret, etter hvert mer bruntonet og ofte bøyd.
Kjøtt Kjøtt tynt og hitt, lukter og smaker melaktig
Voksested Vokser på råtnende kremler, ikke sjelden på traktkremle og svartkremle. Relativt sjelden og rødlistet.
Tid Sommer og høst
Andre som ligner