Home
Skarlagenvokssopp
  Hygrocybe punicea

   
Foto Norman Hagen september 2005    
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
  Spiselig
Farge Blodrød
Størrelse 4-12 cm bred, 5-12 cm høy
Hatt Bredt konisk til nesten flat, litt fuktig, skarlagenrød hatt. Gråner med alderen
Underside Lyst skarlagenrøde til oransje skiver
Sporer Hvite
Kjøtt Hvitt, gult eller lyserødt kjøtt
Stilk Kraftig stilk, lysere enn hatten. Nedre del av stilken er alltid hvit.
Fot  
Voksested Ugjødslet gressmark eller beitemark, alltid sammen med andre vokssopper, jordtunger og småkøllesopper. I tilbakegang. Hist og her langs kysten til Troms
Tid Høst
Andre som ligner Mønjevokssopp, rød honningvokssopp