Home

Skjeggmusserong

Tricholoma vaccinum
Foto Kristin Vigander september 2008 Foto Kristin Vigander september 2008 Foto Kristin Vigander september 2008
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
 
Familie Tricholomataceae - Musserongfamilien
Farge Rødbrun
Størrelse 5-10 cm bred
Hatt Først klokkeformet, senere hvelvet med lav pukkel. Tørr, ganske grovskjellet
Underside Utrandet, først blekhvite - senere rødbrunt flekkete
Sporer 
Stilk 8-10 cm høy
Kjøtt Hvitaktig kjøtt, rødner ved snitt, blir tilslutt rødbrunt
Voksested Vanlig i barskog, helst gran
Tid Høst
Andre som ligner 
 
 
Foto Kristin Vigander BU Ringerike Putten sept 2013 Foto Kristin Vigander BU Ringerike Putten sept 2013