Home

Skorpelærsopp

  Stereum rugosum
Foto Kristin Vigander Tanum april 2008 Foto Krisitn Vigander Stavnes januar 2009 Foto Krisitn Vigander Granfoss november 2009
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Familie Stereaceae
Farge  
Størrelse  
Hatt  
Underside  
Sporer  
Kjøtt  
   
Voksested  
Tid  
Andre som ligner  
 
   
Foto Kristin Vigander Hurdal okt 2015