Home

Slimskjellsopp

  Pholiota lenta
Foto Kristin Vigander Dammane oktober 2007 Foto Kristin Vigander Dammane oktober 2007 Foto Kristin Vigander Dammane oktober 2007
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
  Informasjon
Farge gråhvit, noen ganger med gultonet midtparti
Størrelse 4-8 cm bred
Hatt Hvelvet til utbredt, sterkt slimet i fuktig vær. Hattkanten kan ha små hvite skjell.
Underside Skiver først gråhvite, senere olivengrå, til sist brunaktige.
Sporer Brunt sporepulver
Stilk 5-9 cm høy. Øverst har den en antydning til ringsone, er nedover kledd med små hvite trådskjell.
Fot  
Kjøtt Blekt kjøtt, reddikaktig lukt og smak.
Voksested Løv- og blandingsskog, sjelden barskog, i kvisthauger eller blant løv. Vanlig i store deler av landet.
Tid Høst
Andre som ligner  
 
 
Foto Tove Hafnor Dahl AA Søm, i bøkeskog Foto Tove Hafnor Dahl AA Søm, i bøkeskog