Home

Butt giftslørsopp

  Cortinarius orellanus
Fools webcap
 
Foto Tove Hafnor Dahl AA Rønningsheia Arendal september 2009 Foto Tove Hafnor Dahl AA Rønningsheia Arendal september 2009  
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
 

SOPPEN ER DØDELIG GIFTIG
Forgiftningssymptom : Følelse av illebefinnende de første døgnene(ikke konstant), 3-7(14) dager etter inntak brennende tørste, tretthet, hodepine,følelse av å være syk, muskel/magesmerter, ømhet over nyrene. Økt urinutskillelse, deretter avtagende og til slutt opphør av urinproduksjon.

Farge Oransjebrun til rødbrun
Størrelse 3-7 cm bred,4-8 cm høly
Hatt Først klokkeformet, senere hvelvet til utbredt. Finfiltet eller svakt skjellet.
Underside Oransjebrune til rustbrune, fjernstilte og høye.
Sporer Brunt sporepulver
Stilk Avsmalnende ved basis. Gulaktig velum
Kjøtt Blekgult kjøtt, ubetydelig lukt og smak
Voksested Sjelden og rødlistet, vokser i både kalkrik og mager løvskog, og i barskog
Tid Høst
Andre som ligner Spiss giftslørsopp