Home

Furubittersopp

Gymnoopilus picreus

Foto Kristin Vigander ØF Skjeberg september 2008
Bestemt av Øyvind Weholt (etter bilder)

Foto Kristin Vigander ØF Skjeberg september 2008
Bestemt av Øyvind Weholt (etter bilder)
Foto Kristin Vigander ØF Skjeberg september 2008
Bestemt av Øyvind Weholt (etter bilder)
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Uspiselig
Farge Rødbrun-kastanjebrunl
Størrelse 2-5 cm bred
Hatt Klokkeformet-hvelvet med pukkel. glatt
Underside Gullgule-gullbrune skiver
Sporer Brunt sporepulver
Stilk 4-9 cm høy, mørk gulbrun-rødbrun
Kjøtt Frisk lukt, bitter smak
Voksested Mindre knipper på morken barved, ganske vanlig
Tid høsten
Andre som ligner  
 
Foto Kristin Vigander ØF Skjeberg september 2008
Bestemt av Øyvind Weholt (etter bilder)
Foto Kristin Vigander ØF Skjeberg september 2008
Bestemt av Øyvind Weholt (etter bilder)