Home

Grønn slørsopp

Cortinarius venetus
Foto Kristin Vigander AK Konglungen september 2008
Bestemt av Vesla Johansen
Foto Kristin Vigander AK Konglungen september 2008
Bestemt av Vesla Johansen
Foto Kristin Vigander AK Konglungen september 2008
Bestemt av Vesla Johansen
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Soppen er uspiselig
Farge Mørk olivengrønn-olivenbrun
Størrelse 3-6 cm
Hatt Hvelvet - utbredt, kan ha en svak pukkel
Underside Først olivengrønne med lys egg, senere olivenbrune
Sporer Sporepulver brunt
Stilk 4-8 cm, ganske jevntykk
Kjøtt Lyst olivenbrunt, ubetydelig lukt og smak
Voksested Kalkrik barskog, mindre vanlig
Tid Høst
Andre som ligner
   
Foto Kristin Vigander AK Konglungen september 2008
Bestemt av Vesla Johansen