Home

Kjempeslørsopp

Cortinarius praestans
Goliath webcap
Foto Kristin Vigander AK Løkkeåsen september 2008 Foto Kristin Vigander AK Løkkeåsen sept 2008Foto Kristin Vigander AK Løkkeåsen september 2008
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Uspiselig
Farge Mørk purpurbrun - brunfiolett
Størrelse 6-20 cm bred
Hatt Først rundaktig, senere hvelvet til utbredt, kjøttfull, radiært rynket
Underside Skiver tette, først blekgrå, senere bruntonet.
SporerBrunt sporepulver
Stilk Stammeformet, 8-15 cm høy, 2-4 cm tykk, klubbeformet utvidet mot basis
Kjøtt Hvitt og kompakt kjøtt
Voksested Sjelden og rødlistet, løvskog og blandingsskog med eik, bøk, lind og hassel
Tid Høst
Andre som ligner 

Foto Kristin Vigander AK Løkkeåsen september 2008