Home

Lundslørsopp

Cortinarius nemorensis
Foto Kristin Vigander BU Skoger september 2008
Bestemt av Øyvind Weholt
Foto Kristin Vigander BU Skoger september 2008
Bestemt av Øyvind Weholt
Foto Kristin Vigander BU Skoger september 2008
Bestemt av Øyvind Weholt
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Soppen har ingen matverdi
Farge Gråblå - gråfiolett, gråbrun- lærbrun
Størrelse 6-12 cm bred
Hatt Først rundaktig, senere hvelvet med lenge innrullet kant, kjøttfull
Underside Først fiolette til gråblå, tette. Senere gråbrune
SporerBrunt
Stilk 5-10 cm høy, 1.5-3 cm bred, klubbeformet mot basis
Kjøtt Hvitaktig til blekt fiolett, fast
Voksested Edelløvskog med eik, bøk, hassel og lind - mindre vanlig
TidHøst
 
   
Foto Kristin Vigander BU Skoger september 2008
Bestemt av Øyvind Weholt