Home

Mørkfiolett slørsopp

Cortinarius violaceus ssp. hercynicus
Foto Norman Hagen TE Gjerpendalen august 2008
Bestemt av Tove Hafnor Dahl
Foto Kristin Vigander ØF Skjeberg september 2008 Foto Kristin Vigander ØF Skjeberg september 2008
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Soppen er uspiselig
Farge Mørk fiolett-blåfiolett. Eldre eksemplarer mot gråsvart
Størrelse 5-10 cm bred
Hatt Hvelvet - utbredt, noen ganger pukkel, innrullet kant
Underside Mørk fiolette - lillabrune skiver, lysere egg
Sporer Sporepulver brunt
Stilk Stilk 6-12 cm høy, 1-3 cm tykk. Fiolett, klubbeformet basis med blåsvarte myceltråder
Kjøtt Fiolett kjøtt, som er lysere i hatt og stilkbasis
Voksested Kalkrik granskog, mindre vanlig
Tid Høst
Andre som ligner
   
Foto Kristin Vigander ØF Skjeberg september 2008