Home

Praktslørsopp

Cortinarius cumatilis
 
Foto Tove Hafnor Dahl
Foto Tove Hafnor Dahl AA Sagvann september 2008 
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Soppen har ingen matverdi
Farge Vakkert blåfiolett, etterhvert gråblå med grågule felt, slimet i fuktig vær
Størrelse 5-12 cm bred
Hatt Først halvkuleformet, senere hvelvet til utbredt
Underside Først gråhvite og tette, senere bruntonet
SporerBrunt
Stilk 6-12 cm høy, utvidet mot basis. Hvit, dekket av blåfiolett velum
Kjøtt Hvitt kjøtt, ubetydelig lukt og smak
Voksested Sjelden. Næringsrik granskog
TidHøst