Home

Spiss giftslørsopp

  Cortinarius rubellus (speciosissimus)
Foto Kristin Vigander Burudvann september 2006 Foto Kristin Vigander Burudvann september 2006 Foto Kristin Vigander Burudvann september 2006
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
  SOPPEN ER DØDELIG GIFTIG
Forgiftningssymptom : Følelse av illebefinnende de første døgnene(ikke konstant), 3-7(14) dager etter inntak brennende tørste, tretthet, hodepine,følelse av å være syk, muskel/magesmerter, ømhet over nyrene. Økt urinutskillelse, deretter avtagende og til slutt opphør av urinproduksjon.
Farge Varmt okerbrun til rødbrun
Størrelse 3-8 cm bred, 6-12 cm høly
Hatt Først konisk eller klokkeformet, senere hvelvet med mer eller mindre spiss pukkel, iblant med lys gule velumrester i kanten. Sitrongule slør-rester
Underside Skivene er mettet okerbrune til rustbrune, og ganske fjernstilte.
Sporer Brunt sporepulver
Stilk Stilk 6-12 cm høy, 1-2 cm bred, og tilspisset ved basis
Kjøtt Kjøttet først lyst gult, senere rødbrunt
Voksested Vokser i sure, fattige barskoger, særlig granskog. I mose i blåbær/granskog. Mer eller mindre vanlig til Sør-Trøndelag
Tid Høst
Andre som ligner