Home

Småskjellet musserong

Tricholoma squarrulosum
Foto Kristin Vigander AK Konglungen september 2008
Bestemt av Vesla Johansen
Foto Kristin Vigander AK Konglungen september 2008
Bestemt av Vesla Johansen
Foto Kristin Vigander AK Konglungen september 2008
Bestemt av Vesla Johansen
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Spiselig -sjelden - rødlistet (NT)
Familie Musserongfamilien
Farge Gråsvart-gulbrun
Størrelse 3-5 cm bred
Hatt Hvelvet-utbredt. med pukkel. Tørr og matt, sprekker etterhvert opp i gråsvarte til gråbrune skjell på gulaktig bunn
Underside Skiver utrandete, hvite til gråhvite, iblant svartpunkterte
Sporer  
Stilk Stilken 3-5 cm høy, trådskjellet på hvit bunn
Kjøtt Kjøtt hvitt , melaktig lukt og smak
Voksested Kalkrike barskoger
Tid høst
Andre som ligner