Home

Sort trompetsopp

Craterellus cornucopioides

Foto Kristin Vigander, Jar september 05    
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Unge fruktlegemer er gode matsopper
Farge Innsiden svart eller brunsvarr, utsiden er grå eller blågrå
Størrelse Kan bli 12 cm høy og 5 cm bred
Hatt Fruktlegemet er trompetformet
Underside Hatten fortsetter uten markert grense i stilken.
Sporer
Stilk Nederste smale partiet av stilken blir svartbrun
Fot
Voksested Forskjellig slags skog. Ganske sjelden
Tid Fra august og ut sesongen
Andre som ligner  
Foto Tove Hafnor Dahl AA Tromøy august 2008 Foto Kristin Vigander august 2008 Foto Kristin Vigander TE september 2011