Home

Søskenfiolbeger

Ascocoryne sarcoides
 
Foto Norman Hagen 2005    
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Farge Fiolett- til kjøttrød
Størrelse 0.5-1 cm brede
Hatt Ustrukturert foldet, blad- eller klubbeformet
Underside
Sporer
Stilk
Kjøtt
Voksested Morken løvved, særlig bjørkestubber. Vanlig i hele landet
Tid Høst
Andre som ligner Fiolbeger Sporene til fiolbeger er 20 - 24 x 5,5 - 6, mens søskenfiolbeger har sporer på 12 - 16 x 4,5 - 5
 
Foto Kristin Vigander Semsvann oktober 2006
Artsbestemmelsen usikker, kan være fiolbeger
Foto Kristin Vigander ØF Skjeberg september 2008