Home

Stanksopp

Phallus impudicus
Common stinkhorn
 
Foto Kristin Vigander TE Langangen sept 2007 Foto Kristin Vigander TE Langangen sept 2007 Hekseegg  
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Informasjon
Beskrivelse Fruktlegemet viser seg i jordskorpen som et hvitt hønseegg - såkalt hekseegg. med tykke hvite mycelstrenger. Egget sprekker i toppen under modningen, og receptakelet springer fram. Resten av hekseegget sitter som en gelefylt slire ved basis.
Størrelse 15-20 cm høy
Hatt  
Underside  
Sporer Sporemassen i toppen har en motbydelig lukt av råtnende kadaver. Lukten tiltrekker fluer som spiser opp sporemassen.
Stilk

Den hvite sylindriske stilken er porøs og hul. I toppen sitter en morkellignende, nettmønstret lue, som først dekkes av en mørk grønn, slimete sporemasse.

Kjøtt Soppen har ingen matverdi, men hekseegget har vært brukt som afrodisiakum
Voksested