Home

Stor soppklubbe

Cordyceps capitata
   
Foto Norman Hagen
   
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Farge  
Størrelse  
Fruktlegeme  
Kjøtt  
Voksested  
Tid