Home

Stubbeflathatt

Gymnopus fusipes
Foto Tove Hafnor Dahl AA Alvekilen august 2008Foto Tove Hafnor Dahl AA Alvekilen august 2008 Foto Tove Hafnor Dahl AA Alvekilen august 2008
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Farge Rødbrun
Størrelse 3-10 cm
Hatt Først klokkeformet, senere hvelvet med butt pukkel. Uregelmessig buktet kant.
Underside Blekt kjøttrosa - rødbrune skiver, fjernstilte, tykke, nesten frie
Sporer 
Stilk Spoleformet, ofte bøyd
Voksested Vokser i tette knipper ved basis av gamle eiketrær. Sjelden og rødlistet
Tid Sensommer og høst
Andre som ligner 
 
Foto Tove Hafnor Dahl AA Froland september 2009 Foto Tove Hafnor Dahl AA Froland september 2009