Home

Sumpklubbemorkel

Mitrula paludosa
Foto Kristin Vigander Bøgaset august 2005 Foto Kristin Vigander Bøgaset august 2005 Foto Kristin Vigander Bøgaset august 2005
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Farge Gul
Størrelse 2-5 cm høy, 0.2-1 cm hatt
Hatt Glinsende, orange hode. Hodet inneholder det sporeproduserende hymeniet, stilken er steril
Underside
Sporer Hvite
Stilk Stilken er sylindrisk, hvit
Fot
Kjøtt Kjøttet er vandig, mykt og gult
Voksested I stillestående, ikke forurenset vann med løvstrø. Vanlig i hele landet
Tid Forsommer-høst
Andre som ligner Moseklubbemorkel. Den foretrekker tørrere habitater.
 
   
Foto Kristin Vigander TE Smørkleppdalen august 2007