Home

Svart gelebeger

Bulgaria inquinans

Black bulgar

 


 

Foto Kjell-Magne Ellingsen august 2009
Bestemt etter bilder av Tove Hafnor Dahl

Foto Kjell-Magne Ellingsen august 2009  
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Uspiselig
Farge Beksvart. Utsiden sotbrun
Størrelse 1-4 cm høy og like bred
Fruktlegemer Først urneformet, senere begerformet med konkav skive.
Underside Utsiden er noe grynet
Sporer nyreformete sporer
Stilk  
Fot
Voksested Vokser mange tett sammen på falne stammer av eik og bøk. Kan også forekomme på bjørk. Ganske vanlig.
Tid Høst
Andre som ligner