Home

Svovelskjellsopp

  Pholiota flammans
Kummer cap
Flamme-skælhat
Foto Aleksander Dye
Bestemt av Kristin Vigander
Bekreftet av Øyvind Weholt
Foto Kristin Vigander BU Askerudjuvet Modum august 2009 Foto Kristin Vigander september 2008
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
  Uspiselig.
Farge Branngul
Størrelse 3-7 cm bred
Hatt Først halvkuleformet, senere hvelvet til utbredt. Tett kledd med svovelgule, utsperrete eller tiltrykte filtskjell.
Skiver Først svovelgule, senere rustbrune
Sporer Brunt sporepulver
Stilk Stilken har en flyktig ring, og over ringen er den glatt. Under ringen gult skjellet.
Kjøtt Gult kjøtt med reddikaktig lukt og noe bitter smak.
Voksested I grupper på morken barved. Ganske vanlig. Funnet til Nordland.
Tid Om høsten
Andre som ligner  
 
   
Foto Kristin Vigander TE Valebø august 2011