Home

Tægesopp

Megacollybia platyphylla

Broad gill

Bredbladet væbnerhat

 

Foto Kristin Vigander ØF Skjeberg september 2008 Foto Kristin Vigander ØF Skjeberg september 2008 Foto Kristin Vigander ØF Skjeberg september 2008
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Farge Grå til gråbrun
Størrelse 6-12 cm bred
Hatt Hvelvet til utbredt, ofte med lav pukkel. Mørkere, radiære tråder. Ofte med oppsprukket kant.
Skiver Skiver hvite, fjernstilte, høye, utrandete. Grovt, ujevnt sagtannet egg.
Sporer  
Stilk Stilken er 7-12 cm høy, 1-2 cm tykk, trådet på langs. Øverst hvit, nedover gråhvit til grågul med tykke myceltråder ved basis.
Fot
Voksested På stubber eller vedrester i jorden i løv- og barskog. Relativt vanlig
Tid Forsommer til høst
Andre som ligner