Home

Teglrød kragemusserong

  Tricholoma focale
 
 
Foto Kristin Vigander Hensmoen september 2013 Foto Kristin Vigander Hensmoen september 2013  
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
   
Familie Musserongfamilien
Farge  
Størrelse  
Hatt  
Underside  
Sporer  
Stilk  
Kjøtt  
Voksested  
Tid  
Andre som ligner