Home

Teglrød svovelsopp

Hypholoma lateritium
Foto Anders Often Ås november 2006 på sommereik Foto Anders Often Ås november 2006 Foto Anders Often Ås november 2006
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Uspiselig
Farge Teglrød til gulrød med lysere kant
Størrelse 5-10 cm bred
Hatt Hatten er tørr og slett, hvelvet til utbredt. Kanten prydes ofte av skjellignende hyllerester
Underside Skivene er først blek gulgrønne, senere gråfiolette og tette
Sporepulver Gråfiolett
Stilk 5-12 cm høy, 0.5-1.5 cm tykk, blek øverst, teglrød nederst
Kjøtt Gulhvitt, rødbrunt i stilken
Voksested Tette knipper på døde røtter av løvtrær, helst eik og bøk. Relativt vanlig nord til Troms
Tid Sommer og høst
Andre som ligner Vanlig svovelsopp