Home

Tobakksbroddsopp

  Hydnoporia tabacina
 
Foto Kristin Vigander Hurdal oktober 2015 Foto Kristin Vigander Hurdal oktober 2015 Foto Kristin Vigander Hurdal oktober 2015
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
  Uspiselig
Farge  
Størrelse  
Hatt  
Underside  
Sporer  
Stilk  
Kjøtt  
Voksested  
Tid  
 
   
Foto Kristin Vigander Hurdal oktober 2015