Home

Traktfrysesopp

Thelephora caryophyllea
Foto Kristin Vigander Sjoadalen august 2012
Foto Kristin Vigander Sjoadalen august 2012
Foto Kristin Vigander Sjoadalen august 2012
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Uspiselig
Familie Thelephoraceae
Farge Brun
Størrelse  
Hatt  
Underside  
Sporer  
Stilk  
Kjøtt  
Voksested  
Tid