Home

Krittraktsopp

Clitocybe candicans
Foto Kristin Vigander AK Kjekstadmarka september 2008
Bestemt ved mikroskopering av Øyvind Weholt
Foto Kristin Vigander AK Kjekstadmarka september 2008 Foto Kristin Vigander AK Kjekstadmarka september 2008
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Uspiselig
Farge  
Størrelse
Hatt  
Skiver  
Sporer
Stilk  
Kjøtt  
Voksested  
Tid  
Andre som ligner