Home

Tyritoppsopp

Cronartium flaccidum

 

 

Foto Kristin Vigander BU Kongsberg mars 2009 Foto Kristin Vigander BU Kongsberg mars 2009 Foto Kristin Vigander BU Kongsberg mars 2009
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Farge  
Størrelse  
Voksested  
Tid  
Andre som ligner