Home

Ulltrevlesopp

Inocybe curvipes
Foto Kristin Vigander AK Furulund august 2009
Bestemt av Øyvind Weholt (etter bilder)
Foto Kristin Vigander AK Furulund august 2009
Bestemt av Øyvind Weholt (etter bilder)
Foto Kristin Vigander AK Furulund august 2009
Bestemt av Øyvind Weholt (etter bilder)
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
 
Farge  
Størrelse  
Hatt  
Underside  
Sporer  
Stilk  
Kjøtt  
Voksested  
Tid  
Andre som ligner  
   
Foto Kristin Vigander AK Furulund august 2009