Home
Vedblekksopp (husblekksopp)
  Coprinus domesticus
Foto Norman Hagen 2005 Foto Norman Hagen 2005 Foto Norman Hagen 2005
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
   
Farge  
Størrelse  
Hatt  
Underside  
Sporer  
Stilk  
Kjøtt  
Voksested  
Tid  
Andre som ligner Glimmerblekksopp