Home

Viftelærsopp

Stereum subtomentosum
Yellow curtain crust
Foto Kristin Vigander AK Lysakerelva november 2009
Bestemt av Leif Ryvarden
Foto Kristin Vigander AK Lysakerelva november 2009
Bestemt av Leif Ryvarden
Foto Kristin Vigander AK Lysakerelva november 2009
Bestemt av Leif Ryvarden
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Farge
Størrelse
Hatt
Underside
Sporer
Stilk
Fot
Kjøtt
Voksested
Tid
 
Foto Kristin Vigander AK Lysakerelva november 2009 Foto Kristin Vigander AK Lysakerelva november 2009