Home

Bjørkevokssopp

Hygrophorus melizeus

Foto Kristin Vigander AK Bærum Løkkeåsen sept 2008
Bestemt av Øyvind Weholt (etter bilder)
Foto Kristin Vigander AK Bærum Løkkeåsen sept 2008
Bestemt av Øyvind Weholt (etter bilder)
Foto Kristin Vigander AK Bærum Løkkeåsen sept 2008
Bestemt av Øyvind Weholt (etter bilder)
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Soppen er uspiselig.
Farge Elfenbenshvit, ofte med rødgult midtparti
Størrelse 3-7 cm bred
Hatt Hvelvet, ofte med lav pukkel, sterkt slimet i fuktig vær
Underside Skiver nedløpende, fløtegule - gulrøde
Sporer
Stilk 5-9 cm høy, slimet. Hvit, øverst finskjellet, nedover gulrød
Fot
Kjøtt Hvitt kjøtt, mild smak, sterk lukt
Voksested Med bjørk i løv- og blandingsskog
Tid Høst
 
   
Foto Kristin Vigander BU Ringerike Putten september 2013