Home

Papegøyevokssopp (Grønn vokssopp)

  Gliophorus psittacinus
Foto Norman Hagen september 2005 Foto Norman Hagen september 2005 Foto Norman Hagen september 2005
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Farge Fargen skifter etter alder. Som ung dypt flaskegrønn, etterhvert purpur, orange og gul. Stilk gul med blågrønt skjær.
Størrelse Hatt 1-4 cm bred, Stilk 3-7 cm høy
Hatt Slimet overflate, grønn til oransje
Underside Avrundete, grønne til oransjegule skiver
Sporer Hvite
Stilk Slimet, gul og/eller grønn stilk
Fot  
Voksested Ugjødslet eng, veikanter, skog sammen med køllesopper. Vokser i små grupper.
Tid Sommer- sen høst
Andre som ligner  
 
Foto Kristin Vigander BU Ringerike sept 2013
Funnet av gruppe 10 på Borgenmoen ved sopptreffet
Foto Kristin Vigander BU Ringerike sept 2013
Funnet av gruppe 10 på Borgenmoen ved sopptreffet
Foto Kristin Vigander BU Ringerike sept 2013
Funnet av gruppe 10 på Borgenmoen ved sopptreffet