Home

Mild rødflekkvokssopp

Hygrophorus persicolor
 

Foto Kristin Vigander BU Steinsåsen sept 2013
Foto Kristin Vigander BU Steinsåsen sept 2013 Foto Kristin Vigander BU Steinsåsen sept 2013
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Spiselig
Farge  
Størrelse  
Hatt  
Underside  
Sporer
Kjøtt  
Stilk  
Fot
Voksested  
Tid Høst
Andre som ligner
 
Foto Kristin Vigander BU Ringerike Steinsåsen sept 2013 Foto Kristin Vigander BU Ringerike Steinsåsen sept 2013