Home

Mønjevokssopp

Hygrocybe coccinea
Scarlagen waxcap

Foto Kristin Vigander Lysakerelva september 2005 Foto Norman Hagen Foto Norman Hagen
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Spiselig, men mer vakker enn god
Farge Kirsebærrød til mønjerød
Størrelse 1.5-6cm bred hatt, 4-8 cm høy stilk
Hatt Hatten er klokkeformet, tørr, men blir klebrig i vått vær.
Underside Skivene er bredt tilvokste, skarlagensrøde eller rødgule med gul egg.
Sporer Hvite
Stilk Samme farge som hatten , men med gul basis
Fot
Voksested På forskjellige typer ugjødslet gressmark. Vanlig til spredt i hele landet.
Tid Sommer-sen høst
Andre som ligner Skarlagensvokssopp, rød honningvokssopp