Til Kristins flora

TURREFERAT FRA VILLBLOMSTDAG 16.juni 2013
Akershus: Tur langs Lysakerelva
Turleder, referent og fotograf: Kristin Vigander

Vi startet ved Grinidammen, og vandret langs Lysakerelva til Fåbru ved Granfoss. Vi brukte totalt 5 timer på turen, i flott vær, rolig tempo og matpause.
Lysakerelva er i en fantastisk canyon med vill natur. Ikke så rart at Jack Londons 'Når villdyret våkner' (med Charles Heston i hovedrollen) ble spilt inn med scener nettopp herfra.


Vi var 8 personer som vandret sammen, og vi snakket om kulturminner som sagbruk, møller og husmannsplasser, vi så steinalderboplasser, på planter og sopp, og på vakre moser som turlederen ikke kjente navnet på.

Vi lærte litt om den spesielle geologien som har skapt området.

Av planter kan vi nevne skogsvingel, krypjonsokkoll, kranskonvall, pipeurt (= legeholurt)
Vi fant rødrandkjuke, duftkjuke, knuskkjuke, labyrintkjuke


 

 
Spennende stier

Glade turdeltakere
vandring
Kranskonvall Skogsvingel Krypjonsokkoll
Pipeurt (Legeholurt) Knuskkjkuke Foto Henrik F. Homberg Rødrandkjuke
Ved Granfossen Mose Foto Henrik F. Holmberg

 
Foto : Henrik F. Holmberg Vi er heldige som har en elv !