Home

Alsikekløver

  Trifólium hybridum
Alsike Clover
Foto Kristin Vigander Konnerud juni 02 Foto Kristin Vigander Konnerud juni 02 Foto Kristin Vigander Øra september 05
  Den virtuelle flora
Latinsk navn Har navnet fra et sogn i Sverige, Alsike, der Linné så den første gang. hybrida = 'av blandet herkomst'.
Familie Erteblomstfamilien
Karakteristika

Har et tydelig rødt stadium før kronen visner helt ned og blir brun.

Størrelse  
Utbredelse  
Andre som ligner Hvitkløver
 
 
Foto Kristin Vigander Danmark, Møn juni 2014