Home

Åkersnelle

Equisetum arvense
Field horsetail
Åkerfräken
Ager-Padderokke
Peltokorte
Foto Kristin Vigander Fauske juli 2008 Foto Kristin Vigander Kvæfjord juni 2012 Foto Kristin Vigander Ullern april 2006
Den virtuelle flora
Latinsk navn arvense = åker-
Familie Equisetaseae - snellefamilien
Karakteristika Krypende jordstengler. Stengler opprette, innhule og ledd-delte. Blad kransstilte og skjellformet, vokser sammen til en slire ved hvert ledd. To skuddgenerasjoner. Vårstengel 5-20 cm høy, brungul med 6 eller flere grove skjellblad i hver krans, - uten grener (i allefall i begynnelsen). Sommerstengel 5-40 cm høy, 1-3 mm tykk og gressgrønn, med 3-4 ribber.
Størrelse 10-40 cm
Utbredelse