Home

Engsyre (matsyre)

Rumex acetosa
Common sorrel
Foto Kristin Vigander Jar mai 2003 Foto Kristin Vigander Steigen juli 2006 Foto Kristin Vigander Steigen juli 2006
  Den virtuelle flora
Latinsk navn Rumex er et gammelt latinsk navn for syre. acetum = eddik.
Familie Polygonaceae - slireknefamilien
Karakteristika Stengel opprett, myk. Nedre bladplater pilformede, rent grønne, spisse, 2-5 ganger så lange som brede. 2-4 stengelblad med stengelomsluttende bladfliker og tenner på slirene. Blomsterstand glissen, med enkle grener.
Størrelse 30-90 cm
Voksested og utbredelse Svalbard: Bare funnet på steder nær bebyggelse
 
Foto Kristin Vigander Råstul Hjartdal juni 2017 Foto Kristin Vigander Råstul Hjartdal juni 2017  
Foto Norman Hagen Foto Kristin Vigander Lista juni 2006 Foto Kristin Vigander Lista juni 2006