Home

Bakkesyre (Småsyre)

Rumex acetosella ssp. acetosella
Sheep's sorrel
Foto Kristin Vigander Spjærøy Hvaler mai 2009 Foto Kristin Vigander Spjærøy Hvaler mai 2009 Foto Kristin Vigander Spjærøy Hvaler mai 2009
 

Den virtuelle flora

Bakkesyre er en underart av småsyre. Den andre underarten er Smalsyre Rumex acetosella ssp. tenuifolius

Latinsk navn  
Familie Polygonaceae - slireknefamilien
Karakteristika Flerårig. Særbu. Jordstengel krypende, rikt forgrenet. Stengel opprett. Blad smalt eggformet til smalt lansettformet.
Størrelse 10-50 cm
Andre som ligner Engsyre, men denne er større, og har korte bakoverrettete bladfliker
Voksested Hjemlig og innført. På åpen jord og berg, som ugress i beitemark, eng, plenerm veier og stier. Basefattig grunn. Vanlig i hele landet. Svalbard: Bare funnet på steder nær bebyggelse
Foto Kristin Vigander Spjærøy Hvaler mai 2009 Foto Kristin Vigander ØF Eidsberg juni 2013 Foto Kristin Vigander ØF Råde juni 2014