Home

Agderstarr

  Carex leersii
Grey sedge
Foto Kristin Vigander Øland juni 2009 Foto Kristin Vigander Øland juni 2009 Foto Kristin Vigander Øland juni 2009
  GRUPPE 2 - SEKSJON PHAESTAGLOCHIN
   
Latinsk navn
Familie Starrfamilien
Karakteristika Tuer med brune slirer ved grunnen. Blad grønne, ca 3 mm brede, med lav, rundbueformet kant ('romansk bue'). Tynne strå. Akssamling lang og grissen, bleikgrønn, 5-8 aks. Hannblomster øverst i akset. Dekkskjell blekt gulgrønne med grønn nerve.
Størrelse 30-50 cm
Andre som ligner Tettstarr, piggstarr
Utbredelse og voksested Edelløvskog, skogkanter, grasmark. Sørlig.
 
   
Foto Kristin Vigander AA Søgne mai 2014