Home

Alsikekløver

  Trifólium hybridum
Alsike Clover
Foto Kristin Vigander Konnerud juni 02 Foto Kristin Vigander Konnerud juni 02 Foto Kristin Vigander Øra september 05
   
Latinsk navn Har navnet fra et sogn i Sverige, Alsike, der Linné så den første gang. hybrida = 'av blandet herkomst'.
Familie Erteblomstfamilien
Karakteristika

Har et tydelig rødt stadium før kronen visner helt ned og blir brun.

Størrelse  
Utbredelse  
Andre som ligner

Hvitkløver

Jan Wesenberg:
Hvitkløver er krypende og rotslående, og sender opp blad og blomsterhoder enkeltvis på lange skaft.
Mens alsikekløver er oppreist og greinet og har blad og blomsterhoder på denne opprette stengelen, på korte skaft.

 
 
Foto Kristin Vigander Danmark, Møn juni 2014